rezerwacja Online

imię i nazwisko

email

Data

godzina

liczba gości


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Ceneu Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 42, 00-363 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000019115, REGON 014959134, NIP 525-21-19-967, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu realizacji zgłoszenia (udzielenia odpowiedzi dotyczącej rezerwacji). Oświadczam, że wszelkie dane osobowe zostały przeze mnie podane dobrowolnie i znam przysługujące mi prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Bez wyraźnej zgody dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.

Godziny otwarcia

Poniedziałek 12:00 – 22:00

Wtorek 12:00 – 22:00

Środa 12:00 – 22:00

Czwartek 12:00 – 22:00

Piątek 12:00 – 24:00

Sobota 12:00 – 24:00

Niedziela 12:00 – 22:00

 

Ilość miejsc w restauracji: 114, restauracja dwupoziomowa (parter: 50 miejsc, I piętro: 90 miejsca)

Restauracja przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych

T: 22 826 21 23

Można płacić kartą:

visa-electron-curved-128px visa-curved-128px mastercard-curved-128px maestro-curved-128px american-express-straight-128px